Inscripcions

Nom del nen/a (obligatori)

1er cognom (obligatori)

2on cognom (obligatori)

Data de naixement del nen o nena (obligatori)

Club o escola

E-mail de contacte (obligatori)

Telèfon de contacte (obligatori)

Nom del pare/mare/tutor (obligatori)

El nen o nena té dades mèdiques a tenir en compte? (obligatori)
 No Si

Inscripció

Setembre- 20% de descompte

Introdueix el text per confirmar que no ets una màquina!
captcha

Les seves dades personals s'inclouen en el nostre fitxer automatitzat, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a fi i efecte, d'inscriure al seu fill/a en l'activitat d'estiu que hagi seleccionat, així com per al correcte desenvolupament i organització de les mateixes.
Si ho desitja, podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant la seva sol·licitud datada, signada i adjuntant DNI, a l'adreça estiu@santnicolau.com o l'adreça postal FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, C / Jardí 72-80, Sabadell, -08202-, Barcelona.

Accepto els termes i condicions

Per tal de formalitzar la vostra inscripció caldrà fer un ingrés, pel total de les setmanes, al següent número de compte:

Número de compteConcepte
ES69 0081 0900 8400 0435 1642Nom del nen o nena

Indiqueu com a concepte únicament el nom del nen o nena.

Total inscripció: Descompte del 10% per escollir 4 o més setmanes * L’import definitiu podrà variar degut a errors de l’aplicació informàtica